Subscribe Us

test

เลือกแล้ว สมาพันธ์สมาคมอัญมณีฯ หนุน สุดารัตน์ นั่งนายก

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย และแคนดิเดต นายกรัฐมนตรี พรรคไทยสร้างไทย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยสร้างไทย นายดล เหตระกูล รองหัวหน้าพรรค พร้อมดร.สุวดี พันธุ์พานิช ผู้สมัคร ส.ส.หมายเลข 7 เขต 1พรรคไทยสร้างไทย เข้าหารือ ผู้ประกอบการอัญมณี สมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) ทั้ง 16 สมาคม ซึ่งได้มาประชุมอย่างพร้อมเพรียง นำโดย นายสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) ที่อาคาร Jewely Trade Center ถ.สีลม
โดยนายสมชาย ประธานสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (ประเทศไทย) ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจของประเทศว่าอยู่ได้ด้วยการส่งออก อัญมณีสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศกว่าปีละ 5 แสนล้านบาท สามารถจ้างงานให้กับพี่น้องประชาชนนับล้านตำแหน่ง แต่ในช่วง 8 ปีที่ผ่าน ถือเป็นช่วงที่ยากลำบากสำหรับผู้ประกอบการอัญมณีเป็นอย่างมาก เนื่องจากรัฐบาลไม่รับฟังข้อเสนอแนะใดๆ ไม่มีการกระจายอำนาจให้เกิดการผลักดันอุตสาหกรรมนี้อย่างจริงจัง รวมศูนย์การตัดสินใจอยู่ที่ตัวนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว
ดังนั้นจึงขอสนับสนุนคุณหญิงสุดารัตน์ ให้เป็นนายกรัฐมนตรี สนับสนุนพรรคไทยสร้างไทยให้เป็นรัฐบาล เพราะได้เห็นฝีมือในการบริหารบ้านเมือง เป็นคนที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ ทำนโยบายหรือโครงการยากๆใหญ่ๆสำเร็จมาแล้ว ทั้งยังเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงมีทีมคุณภาพ อย่างนายสุพันธุ์ มงคลสุธี เข้ามาร่วมงานด้วย ซึ่งเป็นคนที่มีความเข้าใจ SMEs เป็นอย่างดี จึงขอสนับสนุนพรรคไทยสร้างไทยหมายเลข 32 ให้เป็นรัฐบาล และสนับสนุนให้คุณหญิงสุดารัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี
หากพรรคไทยสร้างไทย ได้เป็นรัฐบาล อยากเสนอให้ผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีของโลก โดยให้รัฐส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจัง ซึ่งจะทำรายได้ให้ประเทศมหาศาล
ด้านคุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า วางเป้าหมายในการหาเงินเข้าประเทศ 5 ล้านล้านภายใน 3 ปี และจะส่งเสริม อัญมณี เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลัก ซึ่งได้จัดไว้ในหมวดของ Thainess economy โดยสนับสนุนการโปรโมท การประชาสัมสัมพันธ์ อุตสาหกรรมอัญมณี ผ่านงานแฟร์ต่างๆ
นอกจากนี้จะแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ซ้ำซ้อน ของอัญมณี โดยพรรคไทยสร้างได้เสนอกฎหมายเพื่อแขวนใบอนุมัติ อนุญาตที่ซ้ำซ้อนและล้าสมัยกว่า 1400 ฉบับไว้ 5 ปี เพื่อให้พี่น้อง SMEs สามารถทำมาหากินได้เร็วขึ้น สะดวกขึ้นและต้นต่ำลง พร้อมเร่งเจรจา FTA อินเดีย สหรัฐอเมริกา ยุโรป โดยเฉพาะนโยบายของพรรคไทยสร้างไทย จะเร่งเจรจาข้อตกลงทางการค้าพิเศษ ระหว่างจีน อินเดีย และไทย เพื่อขยายฐานตลาดสินค้าของไทย จาก 70 ล้านคน เป็น 3,000 ล้านคน
คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ถ้าจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ต้องแก้ไขปัญหาการเมืองให้สำเร็จ เพราะหากปล่อยให้ประเทศมีความขัดแย้งเหมือน 17 ปี ที่ผ่านมา จบการเลือกตั้งก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้ จึงได้มาสร้างพรรคไทยสร้างไทย เพื่อพาประเทศชาติ ประชาชนออกจากความขัดแย้ง และมาเร่งสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับคนไทย เพราะคนไทยไม่สามารถเสียเวลากับความขัดแย้งได้อีกแล้ว ซึ่งทำให้ประเทศเสื่อมถอยลงทุกด้านเหมือน 17 ที่ผ่านมา พรรคไทยสร้างไทย จึงเสนอตัวเป็นทางเลือกใหม่ ทางรอดของประเทศ ซึ่งทางสมาคมก็ยินดีสนับสนุน แนวคิดที่ต้องเปลี่ยนวิธีการเลือก เพราะ หากเลือกแบบเดิม เลือกขั้วเดิมจบการเลือกตั้งก็จะนำไปสู่วิกฤตครั้งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม
Powered by Blogger.