ประกาศแจ้งนักเรียน บุคคลากรสวมแมส หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์

เมื่อวันที่ 22 กันยายน นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชปถัมภ์ ออกประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชปถัมภ์ เรื่อง แจ้งเตือนกรณีเกิดเหตุสา-รเคมีรั่วไหล โรงงานพื้นที่บางขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี ดังนี้

ด้วยโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทราบข่าวกรณีเกิดเหตุสา-รเคมีรั่วไหล โรงงานแห่งหนึ่งบริเวณพื้นที่บางขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี ทั้งนี้ เนื่องจากไม่สามารถระบุชื่อสารเคมีได้ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอแจ้งเตือนบุคลากรและนักเรียนเพื่อทราบและปฏิบัติ ดังนี้

1.บุคลากรและนักเรียน หลีกเลี่ยงการออกนอกอาคารและไม่ควรอยู่ในบริเวณพื้นที่โล่งแจ้ง

2.สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันระบบทางเดินหายใจ

3.หากมีอาการผิดปกติทางร่า-งกาย ควรพบแพทย์เพื่อประเมินอาการ และขอให้บุคลากรและนักเรียนติดตามประกาศจากทางโรงเรียน

โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชปถัมภ์ ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม ห่างจากโรงงานฯดังกล่าว ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นโรงเรียนประจำ และได้รับผลกระทบจากกลิ่นของสา-รเคมีดังกล่าวด้วย

Add a Comment

Your email address will not be published.